Akkoord bewoonbare dijk Roerdelta

16-07-2020

Overige berichten
De gemeente Roermond en Waterschap Limburg gaan samen werken aan het versterken en ophogen van de dijken in de Roerdelta. Daarvoor hebben ze een overeenkomst gesloten.

Samen met SDK Vastgoed en ontwerpbureau KCAP gaan ze een multifunctionele dijk maken. Doel is dat er mensen op kunnen gaan wonen.

Financiering
De overeenkomst die is gesloten, is nodig om financiering uit het hoogwaterbeschermingsprogramma te krijgen. De gemeente en het waterschap werken hiervoor samen. Wethouder Angely Waajen is er blij mee. "Ook op het gebied van het Waterfront gaan we nu volle vaart vooruit."

Roerdelta
De Roerdelta is het gebied waar de Roer in de Maas stroomt. Om de Maas en de binnenstad van Roermond met elkaar te verbinden, vindt in het gebied woningbouw ontwikkeling en herontwikkeling van de stadshaven plaats. Duurzaamheid, recreatie en waterbescherming zijn daaraan verbonden.